Informació sobre la mina...

HORARIS:

De gener a desembre (excepte agost)
dissabtes, diumenges i festius de 10 a 14h
les visites són a les 10h, 11h, 12h i 13h.

Agost de dimarts a diumenge i festius
de 10 a 14h i de 17 a 19h les visites són
a les 10h, 11h, 12h 13h i a les 17h i 18h.

Tancat:
25, 26, 30, 31 de desembre 2017

VISITES ORDINÀRIES:

Dissabtes, diumenges i festius:
Entrada general 5 €
Jubilats 4 €
Nens de 7 a 14 anys 3’50 €

Entrada reduïda 3 €:
Carnet Cultura
Carnet Xatic
Carnet Jove
C. Família nombrosa
C.F. Monoparentals

Grups + de 15 px 3,50 €.
Els grups que no superin les 15 persones no cal fer reserva

Entrada gratuïta:
Nens menors de 7 anys
Carnet Docent
Carnet Discapacitat
Carnet Súper3VISITES EXTRAORDINÀRIES:

De dilluns a divendres:
Grups de 1 a 10 pax 9 €
Grups de 11 a 25 pax 4’50 €
Grups de + 25 pax 4 €


VISITES CONCERTADES FORA DE L’HORARI HABITUAL:

(+34) 608 222 525
dinapat@dinapat.com

Segueix-nos, afegeix el teu correu i rebràs les nostres publicacions

Aliments S.A, Quines alternatives?


L'alimentació no és avui un dret garantit. El creixent monopoli del sector agroalimentari supedita la necessitat de menjar al lucre econòmic, i en aquest context, és imprescindible reivindicar el nostre dret a la sobirania alimentària: que els pobles puguin decidir les seves polítiques agrícoles i d'alimentació, que puguin protegir i regular la producció i el comerç agrícola interior amb l'objectiu d'aconseguir un desenvolupament sostenible i garantir la seguretat alimentària. És necessari avançar cap a un altre model de producció, distribució i consum d’aliments que posi en el centre les necessitats de les persones i el respecte al medi ambient.

Aquest serà el rerefons del curs que tindrà lloc al novembre de 2009, dimarts i dijous de 18.30h a 21h a l'Aula J.M. Valverde, Facultat de Biblioteconomia i Documentació (C/ Melcior de Palau, 140)de la U.B.

Informació i secretaria del curs:
MÓN-3: mon-3@pangea.org / www.mon-3.org / info i programa aquí

("informació i imatge extretes del butlletí de la XCS")